Назначаване на Уго Хорио като посланик на Аутистан във Франция

През януари 2018 г. попитахме Уго Хорио, ако се съгласи да бъде посланик на Аутистан във Франция.
Той познава нашия проект от дълго време и той отговори положително и без колебание.

На 20 януари 2018 г. Съветът на посланиците на Autistan (CAA) потвърди това назначение.

Роден през 1982 г., Уго Хорио е френски актьор, писател и аутистки активист, който живее в Париж.

Той често защитава каузата на аутита във Франция, в различни статии, интервюта, телевизионни изяви и в последната си книга ("Autisme, j'accuse"), издадена през март 2018 г.

Положението на аутизма във Франция е изключително трудно поради много важни финансови и политически интереси, които не са благоприятни за аутита.


  • Повече информация за Уго Хорио:
    • Неговият уебсайт: HugoHoriot.com
    • Неговата страница в Уикипедия: fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Horiot
    • Google: Уго Хорио