Един приобщаващ лагер в Казахстан, с флага на Аутистан