6 / Səfirlər

Autistan səfirləri

Səfirlərin funksiyaları

Şərtlər və qaydalar

Autistanın Xüsusi Səfirləri

Nümayəndəlik və səfirlər haqqında dəqiqlik

Səfirlərlə Autistanın "Doğma Yerləri" arasındakı münasibətlər

Daha çox


Autistan səfirləri

  

BE (Belçika) – Brüssel:

François Delcoux
BR-AM (Braziliya, Amazonas Dövləti) – Manaus:

Bruno Dantas

 • Əlaqə: səfir-br-am (a) autistan.org

BR-CE (Braziliya, Ceara Dövləti) – Fortaleza:

João Carlos Pinheiro

 • Əlaqə: səfir-br-ce (à) autistan.org

BR-DF (Braziliya, Distrito Federal əyaləti) – Braziliya:

Xorxe Venâncio

 • Əlaqə: səfir-br-df (a) autistan.org

BR-MG (Braziliya, Minas Gerais Dövləti) – Belo Horizonte:

Viktor Mendonça

 • Əlaqə: səfir-br-mg (à) autistan.org

BR-SP (Braziliya, San-Paulu Dövləti) – San-Paulu:

Gladstone Alves

 • Əlaqə: səfir-br-sp (a) autistan.org

BR-SP (Braziliya, Rio Grande do Sul) – Porto Alegre:

İsadora Fredrich

 • Əlaqə: səfir-br-rs (a) autistan.org


FR (Fransa) – Paris:

Hugo HoriotKZ (Qazaxıstan) – Almatı:

Adiyar JarmenovMA (Mərakeş) – Rabat:

Kərim BenabdeslamPE (Peru) – Lima:

Miguel "Angel" Fernandez GarciaRE (Yenidən Birləşmək) (Fransız Adası) – (Rio de Janeyrodakı sürgündə məskunlaşma):

Eric LucasUS-NY (ABŞ, New York əyaləti) – New York City:

Stephen Mark Shore


Səfirlərin funksiyaları

Səfirlər və milli təşkilatlar arasında münasibətlər:

 • Autistan səfirləri, autist insanların vəziyyətlərini və həyatlarını yaxşılaşdırmaq üçün ölkələrin və ya ərazilərin bütün müvafiq orqanlarını və təşkilatlarını məlumatlandırmağa, kömək etməyə və həvəsləndirməyə çalışmalıdırlar.
 • Xüsusilə, Autistan səfirləri "Autistan Diplomatik Təşkilatına görə Autistikanın Əsas Hüquqları" nı təqdim edəcək və izah edəcəklər.
 • Autistan səfirləri Autistanı (yəni autistik zehni dünyanı və ya autizmi) milli hakimiyyət və təşkilatlara təmsil etməyə çalışmalıdırlar.
 • Autistan səfirləri də dolayı yolla "yerli" ları mənəvi və qlobal olaraq təmsil edirlər (yəni, "otistik bir xalq" hesab edilə bilən bir xalq olaraq, otistik doğulmuş insanlar).
 • Bir ölkənin və ya ərazinin otistikasını təmsil etmirlər: bu, hər bir ölkədə və ya ərazidə otistik təşkilatların rolu.
 • Belə bir təşkilat olmadıqda, Səfirlər müvafiq milli orqanların və təşkilatların köməyi ilə onun yaradılmasına kömək göstərməlidirlər.
  • Avtistikaya kömək edən təşkilatlar, lazımi vasitələr və dəstəklər əldə etdikləri təqdirdə, dövlət orqanları üçün bir öhdəlik ola biləcək bir şərtlə, özləri də autistika təşkilatları ola bilərlər.
   Bu vəziyyətdə, səfirlər bu öhdəlikləri xatırlatmağa və izah etməyə çalışmalı və müəllifləri onları konkret tətbiq etməyə təşviq etməlidirlər.
 • Autistan səfirləri bir ölkədəki autizm və otistika ilə bağlı vəziyyət və Autistan Diplomatik Təşkilatı üçün faydalı olan müxtəlif vəzifələr barədə hesabatlar həyata keçirə bilərlər.
 • Autistan səfirləri ilə məsləhətləşilir və Təşkilatın qərarlarında iştirak edirlər.

Şərtlər və qaydalar

 • 1 / Hər hansı bir Autistan səfiri, ictimaiyyətə asanlıqla təqdim edilə bilən (indiki və ya keçmiş) bir autizmli şəxs olmalıdır.
 • 2 / Hər hansı bir Autistan səfirində autizmin hər hansı bir "növü" və ya "səviyyəsi" (o cümlədən şifahi olmayan) ola bilər;
 • 3 / Hər hansı bir Autistan səfirinin yaşı 13-dən yuxarıdır (ancaq zəruri hallarda gənc istisnalar ola bilər);
 • 4 / Hər hansı bir Autistan səfiri kişi və ya qadın ola bilər (və ya hər hansı bir dəyişiklik, o cümlədən "naməlum");
 • 5 / Hər hansı bir Avtistan səfiri təmsil etdiyi dövlətdə və ya ərazidə yaşamalıdır (xüsusi hallar istisna olmaqla, məsələn, səfir sürgündə yaşamalı olduqda).
 • 6 / Hər hansı bir Autistan səfiri səfir kimi bir şey edərkən yüksək diplomatik davranışa və yüksək mənəvi münasibətə sahib olmalıdır;
 • 7 / Hər hansı bir Autistan səfiri öz vəzifəsindən heç vaxt şəxsi mənfəət üçün və ya sosial hörmət ehtiyacı üçün istifadə etməməlidir;
 • 8 / Hər hansı bir Autistan səfiri, səfir kimi bir şey edərkən heç vaxt özü üçün danışmaz, ancaq həmişə Autistan və ya Autistan Diplomatik Təşkilatı üçün;
 • 9 / Hər hansı bir Autistan səfiri, bir səfir kimi bir şey edərkən, autizmin əsas xüsusiyyətlərinə görə (orijinallıq, bütövlük, səmimiyyət, dürüstlük, düzlük, uyğunluq, dəqiqlik) bir davranışa sahib olmalıdır.
  Səfir kimi bir şey edərkən, o, "əks" xüsusiyyətlərdən (autizm olmayanlara xas olan), hətta "rol (ssenari) oynamaqla" olsa da, bizim məqsədimiz üçün istifadə etməməlidir. .
 • 10 / Bir səfir, bir səfir kimi bir şey edərkən burada istədiyi kimi hərəkət edə bilmirsə, autizmdən qaynaqlanan hisslər və ya zehni təcavüzlər səbəbindən hərəkətləri və ya qərarları Şura tərəfindən yenidən nəzərdən keçirilə bilər (və ya ləğv edilə bilər) Autistan (CAA) səfirlərinin.
 • 11 / Hər hansı bir səfirin əsaslandırılmış səbəblərdən və ədalətli izahat və müdafiə hüququ ilə, Avtistan Səfirləri Şurası (CAA) tərəfindən ləğv edilə bilər.

Autistanın Xüsusi Səfirləri

 • Xüsusi Səfirlərin rolları, vəzifələri, funksiyaları və digər xüsusiyyətləri vəziyyətə uyğun olaraq müəyyən edilir və həmişə yuxarıda göstərilən qaydalara və şərtlərə tabe olmaya bilər.
 • Bu status əsasən "autist səyahətçilər" və ya xaricilər və ya müəyyən bir ölkəyə bağlı olan səfirlərin adi statuslarına və şərtlərinə uyğun olmayan müəyyən dərəcədə Autisti təmsil edə bilən digər autist şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Nümayəndəlik və səfirlər haqqında dəqiqlik:

Bir sözlə, "Otistanda" olanda avtomatik olaraq izləyən "standart" düşüncələrə və münasibətlərə qarşı çıxmaqla "autizmdəsən", yəni autistik düşüncələrdə, fikirlərdə, davranışlarda, nailiyyətlərdə, xüsusən orijinallığı və orijinallığı ilə fərqlənirsiniz. digər insanlar tərəfindən kollektiv şəkildə yaradılan sosial norma və konvensiyalar.

Deməli, Autistan anlayışı əslində autizmə bənzəyir.

Buna görə Autistan Diplomatik Təşkilatı autizmi özləri yox, bir konsepsiya olaraq "təmsil etməyə" çalışır.
Buna görə də, bu ölkənin "vətəndaşları" deyil, Autistan və ya autizm olan "a (virtual) ölkəni" təmsil edir.

Beləliklə, səfirlər autist insanları tam olaraq "təmsil etmirlər", əksinə autizmdirlər.
Həm də "autist bir xalq" olaraq görülən, ancaq əxlaqi və heç bir qanuni və ya siyasi təmsilçi rolu olmayan bir autistik insanları qlobal miqyasda "təmsil etdiklərini" söyləmək olar.
Eyni şəkildə "rəsmi" ölkələrin (şərti, fiziki) səfirləri ölkələrinin sakinlərini deyil, onları təyin edən Dövləti və hökuməti təmsil edirlər.

Bununla birlikdə gələcəkdə müxtəlif ölkələrdə autist insanlarla ümumi məsləhətləşmələr aparmaq, öz ölkələrindəki hansı otistik insanların Autistan səfirləri olaraq görmək istədiklərini söyləmələrini istəyirik.
Bu səfirlərin öz ölkələrinin otistik insanlarını təmsil etməyəcəyini bilməyərək, ancaq səfirlər rolunda olduqları zaman autizmi "təmsil etmək" və ya "qorumaq" və ya ən azından autizmlə əlaqədar düşüncələrimizi təqdim etmək üçün səy göstərəcəklər.
Lakin bu Səfirləri ölkələrin "autist xalqları" tərəfindən "seçilməyəcək", çünki bizim fikrimizcə həm autist insanların istəklərinə, həm də bir səfirimizin düşüncəsinə uyğun gələn insanları seçəcəyik. Autistan.

Bir ölkədə otistik şəxslərin həqiqi və ya qanuni nümayəndəliyi həmin ölkədəki otistik insanlar və xüsusən də onların nümayəndəlik təşkilatları tərəfindən edilməlidir.
Bu, xarici bir təşkilat tərəfindən həyata keçirilə bilməz (biz bütün ölkələrdə "xarici" deyirik, çünki "qeyri-millət" təşkilatıyıq), hətta bu ölkələrin otistik vətəndaşı olan səfirlər də edə bilməzlər, çünki bu insanlar sonda bizim tərəfimizdən seçilir. , və hər şeydən əvvəl autizmi təmsil etməyə çalışan və yalnız dolayı, mənəvi və qlobal olaraq otistik insanları təmsil edən Təşkilatımızı təmsil edin.


Səfirlər və Autistanın "Doğma Yerləri" arasındakı münasibətlər:

 • Səfirlərin "Doğma" şəxslərlə (yəni bir ölkənin otistikası) rəsmi və ya rəsmi münasibətləri yoxdur, çünki onların vəzifəsi müəyyən bir ölkənin hakimiyyəti və təşkilatlarında Autistanı (və ya autist milləti deyil) təmsil etməkdir.
 • Autistan səfirləri ümumiyyətlə bir ölkənin və ya ərazinin otistikasına, nə də hər hansı bir autistik bir şəxsə kömək edə bilməzlər və müdafiə edə bilməzlər (heç olmasa, səfir rolu çərçivəsində, lakin müstəqil olaraq istədiklərini edə bilərlər).
 • Doğuşlar, Autistan Diplomatik Təşkilatı ilə əlaqələrin və iştirakın müxtəlif növlərinə sahib ola bilərlər: ya birbaşa Baş qərargahla, ya da gələcəkdə mövcud ola biləcək ölkələrindəki və ya ərazilərindəki Autistan səfirliyinin Konsulluq şöbəsi ilə.
 • Mümkün qədər Sakinlərə səfir seçimi ilə bağlı məsləhət verilə bilər.

Daha ətraflı :

 • Səfirlər Autistan (CAA) Səfirləri Şurası tərəfindən seçilə və ya təsdiqlənə bilər.
 • Autistanın Səfirləri otistikanın zehni və mənəvi həyatını (bu da autistik tərəfləri üçün xarakterikdir) və ya "autizmdə olan düşüncələrinin aspektlərini" təmsil edirlər.
 • Bu, maddi dünyadakı (hüquqlar, təhsil, uyğunlaşmalar, yaşayış, iş və s.) "Cəmiyyətdəki" həyatla daha çox maraqlanan "özünü müdafiə" təşkilatları (autistika təşkilatları) ilə tamamlanır.
 • Buna görə də, digər təşkilatların maddi həyatı ilə məşğul olduğu halda, Autistanın (və əlaqəli olanı, yəni Təşkilatımızın) otistikin mənəvi və ya zehni və ya "həyati" həyatı haqqında söyləmək olar.
 • Biz də deyə bilərik ki, Autistan Səfirləri və Səfirlikləri "Otistanda olan otistik şəxsin hissəsini" təmsil edir, halbuki "özünün vəkilliyi" təşkilatları "Yerdəki otistik şəxsin hissəsini" təmsil edir. maddi dünya).
 • Buna görə Autistan səfirlərinin bu təşkilatlarla eyni işlər üzərində çalışmaları lazım deyil.
  Ancaq hər ikisi əməkdaşlıq etməyə çalışmalıdır.
 • Autistan "həqiqi" ölkə kimi tanınmasa da, səfirlikləri və səfirləri olan Autistan Diplomatik Təşkilatı anlayışı Track II Diplomatiyasının qeyri-dövlət aktyoru kimi mükəmməldir.
 • Səfir olmaq üçün bir ölkədə fiziki bir səfirliyin olması zəruri deyildir.