Josef Schovanec và Cờ của Autistan tại truyền hình Thụy Sĩ