Josef Schovanec, lá cờ của Autistan, và các đại sứ tại Autistan ở Brút-xen, Bỉ 03 31, 2018.

Dưới đây, một báo cáo của truyền hình Bỉ (ở Pháp), về sự tham gia của Josef Schovanec (nhà phát minh ra tên "Autistan" và các nhà tài trợ của tổ chức), kèm theo đại sứ của chúng tôi tại Bỉ, François Delcoux, trong quá trình hoạt động" Vớ màu xanh", biểu hiện của nhận Read More …

Trang web mới của Autistan, được làm bằng WordPress

Trang web mới của Autistan hiện đang được phát hành, kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2018 với WordPress. Đó là những gì bạn đang nhìn thấy bây giờ. Nó sẽ thay thế các trang tĩnh cũ hơn cho Autistan.org, đã được sử dụng từ năm 2014. Chúng tôi đang cố gắng dịch các Read More …