Cờ mới của Autistan đang bay lần đầu tiên

Vào ngày 12 tháng 8 năm 2016, chiếc lá cờ mới của Autistan bay lần đầu tiên trên thế giới, tại Almaty, Kazakhstan.     Đây là phiên bản của cờ 1m x 1.62m. Hình ảnh đã được thiết kế ở đó, tại Pioneer Resort, Almaty, vào tháng 7 năm 2016.   Cảm ơn Pioneer Read More …