4 / Punong-himpilan

Ang Punong-himpilan ng Autistan Diplomatic Organization

Pinili namin ang kahanga-hangang lungsod ng Rio de Janeiro upang gawin ang aming unang pisikal na Embahada sa mundo, na nagho-host ng Punong-himpilan ng aming samahan (dedikadong website: autist.rio).

Sa katunayan, ang autistic populasyon ay kadalasang tinanggihan o itinuturing na karapat-dapat na ipadala sa mga ospital o mga espesyal na sentro. Kaya naman, sa aming unang Embahada, sinisikap naming gawin ang pinakamainam para sa autistic minoridad, na may isang uri ng "lokasyon ng panaginip", upang mabawasan ang mga kawalang-katarungan.

At gayon din, ang Rio de Janeiro ay isang magandang halimbawa ng isang maayos na halo sa pagitan ng kalikasan at ng mga construyon ng tao; Gayunpaman, ang mga embahada ng Autistan ay nagsisikap na maging "meeting points" sa pagitan ng autism (natural na reference) at lipunan (artipisyal na referential).


Mapa ng Autistan Diplomatic Organization, kasama ang mga online na Embahada, at ang mga Ambassadors (Setyembre 2018)


Upang malaman ang higit pa tungkol sa aming Head
quarters, o upang ayusin ang isan
g pulong, mangyaring bisitahin ang dedikadong web page, autist.rio: