2 / Flag

Ang Flag ng Autistan
Ang Flag ng Autistan sa Hong-Kong (larawan ni Josef Schovanec) – Autistan.hk


Ang Flag ng Autistan sa Niue (larawan ni Josef Schovanec) – Autistan.nu


Ang Flag ng Autistan sa Reikjavik (larawan ni Josef Schovanec) – is.autistan.org


Ang Flag ng Autistan sa Tonga (larawan ni Josef Schovanec) – to.autistan.org


Ang Flag ng Autistan sa Sydney (larawan ni Josef Schovanec) – au.autistan.org


Ang Flag ng Autistan sa Prague (larawan ni Josef Schovanec) – Autistan.cz


Ang Flag ng Autistan sa Greenland (larawan ni Josef Schovanec) – gl.autistan.org


Ang Flag ng Autistan sa Tallinn (larawan ni Josef Schovanec) – Autistan.eeAng Flag ng Autistan sa Rio de Janeiro – autist.rio (Ang Embahada ng Autistan sa Rio de Janeiro (Punong-himpilan ng Autistan Diplomatic Organization) ay matatagpuan halos sa gitna ng imahe.)


Ang mga paliwanag tungkol sa bandila ay darating sa ibang pagkakataon.