Ang appointment ng Stephen M. Shore bilang Ambassador ng Autistan sa USA (estado ng New York)

Noong Agosto 2016, tinanong namin si Stephen M. Shore kung nais niyang maging Ambassador ng Autistan sa USA (para sa estado ng New York).
Mahal niya ang konsepto, at sumang-ayon siya.

Nang maglaon, napatunayan ng Konseho ng mga Ambassadors ng Autistan (CAA) ang appointment na ito.

Ipinanganak noong 1961, si Stephen Mark Shore ay isang autistic, at isang propesor ng edukasyon (autism) sa Adelphi University sa New York; Gumagawa siya ng mga pagtatanghal at lektura tungkol sa autism, sa maraming bansa; sumulat din siya ng ilang mga libro tungkol sa autism; at siya ngayon ang unang Ambassador ng Autistan sa USA, opisyal na simula noong Oktubre 2016.

Kailangan nating patuloy na bumuo at palakasin ang ating Organisasyon (na napakabagal dahil sa kakulangan ng mga paraan), bago magsimula ang mga Ambassadors sa kanilang mga misyon.

  • Higit pang impormasyon tungkol sa Stephen M. Shore:
    • Ang kanyang website: AutismAsperger.net
    • Ang kanyang pahina ng Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Shore_(professor)
    • Google: Stephen Shore autism