වර්ඩ්ප්රෙස් සමඟ කරන ලද ඔටිස්ටිස් නව වෙබ් අඩවිය

2018 ජනවාරි 16 වන දින සිට වර්ඩ්ප්රෙස් සමඟ නව ඔත්තිස්ථානයේ නව වෙබ් අඩවිය දැන් නිකුත් වේ. දැන් ඔබ දැන් දකින දේ. එය 2014 සිට භාවිතා කර ඇති ඔටිස්ටයිමන් වෙබ් අඩවියේ පැරණි ස්ථිතික පිටු ප්රතිස්ථාපනය කරනු ඇත. ලින්ඩෙටෝගේ කාරුණික උපකාරයට ස්තුති වන්නට, පෘථිවියේ සිටින බොහෝ දෙනෙකුට පහසුවෙන් ප්රවේශ විය හැකි ලෙස අපගේ පිටු පරිවර්තනය කිරීමට අපි Read More …

ඔස්ටිස්ලියානු නව ධජය පළමු වරට පියාසර කරයි

2016 අගෝස්තු 12 වනදා ඔස්ටේ්රලියානු නව ධජය, කසකස්තානයෙහි ඇල්මැටිහි ලෝකයේ ප්රථම වරට ගුවනින් ගමන් කරයි.     මෙම කොඩියෙහි පළල මීටර් 1m x 1,62 වේ. 2016 ජූලි මාසයේදී මෙම පිංතූරය පිම්මේර් රිසෝට් හි අල්මාතියේ දී නිර්මාණය කර ඇත.   අපට උදව් කළ, සහ කසකස්ථානයේ ඔරිස්ටෝටිස්ට උදව් කරන්නේ කවුරුන් සඳහාද? වැඩි විස්තර සහ පින්තූර: Autistan.kz